Energiebeheer

Aandacht voor energie-efficiëntie is actueler dan ooit. Europa heeft zich als doel gesteld om voor 2020 twintig procent energie te besparen. Een groot deel van de besparingen moet gerealiseerd worden door efficiënter gebouwbeheer. Energiemanagement wordt dan ook onmisbaar voor gebouweigenaren.

Energiebeheer betekent niet uitsluitend over de gehele linie zo min mogelijk energie verbruiken. Goed energiebeheer gaat over het inzichtelijk maken van het energieverbruik en het geleverde comfort. Een GBS helpt u het verbruik en de prestaties van uw gebouw inzichtelijk te maken. Zo krijgt u inzicht in waar de afwijkingen zitten en wat het effect van de genomen maatregelen is. Immers, als de energieprestatie van gebouwen meetbaar is wordt het een stuk eenvoudiger om gericht energie in te kopen. Energiemonitoring is dus van belang om energiebesparing bij gebouwen te realiseren. Zowel door een gerichter energieverbruik als door efficiënter in te kopen.

Door uw energiemanagementsysteem te koppelen aan uw gebouwbeheersysteem krijgt u inzicht in het energieverbruik. Zowel van het gehele gebouw als per ruimte en installatie. Door de mogelijkheid om het comfort individueel en per ruimte te regelen, is energie-efficiëntie van uw gebouw gegarandeerd!

Door het meten van uw energie krijgt u inzicht in de algehele energieprestatie van uw gebouw, inclusief eventuele pieken. En door op basis van deze energieprestatie een maximaal energieverbruik te bepalen kunt u met behulp van Peak Shaving zelfgekozen installatiedelen aftoeren of uitschakelen, zodat u boetes kunt voorkomen. Op deze manier realiseert u een nog grotere energiebesparing in uw gebouwen.

Naast producten als:


is Rensen Regeltechniek in staat u daarin totaal te ontzorgen met de volgende diensten.

  • Installatie performance scan 
  • Migratie 
  • Analyse energiestromen 
  • Opnieuw inregelen en optimalisatie 
  • Registratie en gegevensanalyse 
  • Bewaken van instellingen 
merken-siemens.gif
priva-new.gif

Meer info

Over actuele lopende offertes? Mail met verkoop@rensen.nu of bel: