Service

Onderhoud is het totaal van activiteiten met als doel, het in “een aanvaardbare conditie” houden van regelinstallatie, regelkasten, software, veldapparatuur en communicatie, teneinde de ‘gevraagde mate van functionaliteit’ te waarborgen.

De ‘gevraagde mate van functionaliteit’ is te definiëren voor de aspecten:

Bruikbaarheid: de mate waarin het helpt met een bepaalde activiteit;
Veiligheid: de mate waar het behoedt voor lichamelijke schade;
Comfort: de mate waarin het behoedt voor een onprettig gevoel;
Duurzaamheid: de mate waarin het behoedt voor onnodige inzet van mankracht en uitputting van energie en grondstoffen;
Uitstraling: de mate waarin het subjectieve ervaring van “schoonheid” geeft.

Er is vaak sprake van een geleidelijke afname van de functionaliteit en maar in een beperkt aantal gevallen gaat de functionaliteit meteen verloren.

merken-siemens.gif
priva-new.gif

Meer info

Over actuele lopende offertes? Mail met verkoop@rensen.nu of bel: