Bediening en beheerdiensten

Erbis TV

Het Energiedisplay is ontwikkeld om op een eenvoudige en begrijpelijke manier te communiceren over de verduurzaming en het energiegebruik van uw organisatie. Het Energiedisplay maakt het mogelijk al uw duurzaamheidinspanningen zichtbaar te maken en het draagvlak hiervoor te vergroten.

Met behulp van aantrekkelijke visualisaties en begrijpelijke vergelijkingen geeft het Energiedisplay accurate en actuele informatie weer over energieopwekking, verbruik of besparing. Doordat het Energiedisplay gekoppeld wordt aan het energiemonitoringsysteem Erbis Online kunnen alle energiestromen (die in Erbis Online staan) gepresenteerd worden.

Het systeem is open en flexibel: De inhoud kan ten alle tijde door uzelf aangepast of verrijkt worden met voor u relevante informatie. Hiertoe biedt het systeem een eenvoudig te bedienen editor die gemakkelijk via een website te benaderen is.

De presentatie op het Energiedisplay wordt eenmalig ingericht op basis van uw huisstijl en uw eigen situatie. Via de editor kunt u vervolgens de presentatie beheren. Daarbij kunt u de presentatie aanpassen of uitbreiden met extra informatie.

ADSL Abonnement

Centrale bediening en beheer op afstand kan middels een ADSL modem/router. Deze wordt geplaatst en onderhouden door Rensen Regeltechniek. Het ADSL abonnement kan door Rensen Regeltechniek voor u worden geregeld. Om veilig uw installatie te beheren via het internet is het ADSL modem/router voorzien van VPN en Firewall.

VPN

Het modem beschikt over een geïntegreerde VPN server. Hierdoor kan een VPN tunnel gemaakt worden naar uw netwerk, zonder dat hiervoor een VPN server in het netwerk vereist is. Er zijn verschillende vormen die worden ondersteund, nl. L2TP, IPSec en PPTP. Van deze protocollen is PPTP de snelste, doch de minst beveiligde vorm van VPN. IPSec biedt een betere beveiliging door een encryptie die continu veranderd. L2TP is, in combinatie met IPSec, de meest veilige vorm van VPN. Helaas is dit ook de reden dat het protocol moeilijk in gebruik is. Momenteel is IPSec de meest gebruikte vorm van VPN.

Met de router is het mogelijk twee netwerken transparant te koppelen. Dit kan door gebruik te maken van de LAN-to-LAN VPN. Met deze VPN tunnel wordt de verbinding opgezet tussen 2 routers. Om van een PC verbinding te kunnen maken met het netwerk kan gebruik gemaakt worden van een Telewerker profiel.

Firewall

Voor betere beveiliging van het netwerk kan gebruik gemaakt worden van de ingebouwde firewall. De firewall kan policy-based toestaan of blokkeren van in- en uitgaand verkeer. Aan de hand van regels kan communicatie van en naar een netwerk verboden of juist toegestaan worden. De router is in staat om firewall toe te passen op basis van IP adres, poortnummer en protocol. Alle firewall regels kunnen ook voor inkomende VPN verbindingen worden toegepast. Tegen een meerprijs kan het modem ook in een VOIP of Wireless uitvoering worden geleverd.

Software beheer

Regeltechnische software is kwetsbaar en zal bij aanpassingen in de toekomst altijd benodigd zijn. Met Software beheer van Rensen Regeltechniek is uw Regeltechnische Software altijd veilig en bereikbaar via het programma RRBare. RRBare beheert de software en bewaart de laatste 10 versies. Zo bent u calamiteiten altijd de baas. Iedere aanpassing en uitgifte wordt gedocumenteerd zodat de status van de regeltechnische software altijd bekend is.

Schema beheer

Regelkastschema’s zijn essentieel voor een schakelkast. Ze zijn benodigd bij storingen, het vervangen van onderdelen en toekomstige uitbreidingen. De tekeningenset in de schakelkast zijn vaak beschadigd of incompleet. Bij meerdere schakelkasten is een topologie (netwerk overzicht) van belang zodat bij uitbreidingen bijvoorbeeld geen dubbele onderstationnummers worden uitgegeven.

Met schema beheer van Rensen Regeltechniek beheren wij de regelkastschema’s. Ze worden opgeslagen op een server. Iedere aanpassing en uitgifte wordt gedocumenteerd zodat de regeltechnische schema ‘s altijd up to date zijn.

Verhuur Modem UMTS of GSM

Weather Forecast Control

De Weather Forecast Control (WFC) is een concept dat ervoor zorgt dat het binnenklimaat in gebouwen ten alle tijde voldoet aan de wensen van de gebruikers en daarbij nog minstens 15% extra op gas en elektriciteit weet te besparen. Deze energiebesparing is mogelijk omdat we met de WFC dagelijks de beste besturingstrategie voor de klimaatinstallatie in het gebouw, met behulp van computersimulatie, berekenen, met als doel: Een goed binnenklimaat gecombineerd met een zo laag mogelijk energieverbruik.

De voordelen van de WFC: 

 • In het gebouw heerst het gewenste binnenklimaat, onafhankelijk van de dynamische weersinvloeden en het ruimtegebruik;
 • De klimaatinstallatie heeft een minimaal energieverbruik wat in de praktijk een energiebesparing tussen 15% en 35% oplevert, ten opzichte van de huidige regeling;
 • De WFC vraagt een zeer geringe energie investering, de energiebesparing levert zeer snel een daadwerkelijke bijdrage aan de vermindering van het energieverbruik en aan de uitstoot van broeikasgassen;
 • Als gevolg van de optimale regelstrategie hebben de componenten van de klimaatsinstallatie een langere technische levensduur daar ze minder zwaar belast worden bij het aanlopen.

 

TC Energy

Energie-efficiënte gebouwen zijn actueler dan ooit. Energiemanagement staat dan ook hoog op de agenda bij gebouweigenaren. Met TC Energy heeft u het eerste volledig geïntegreerde systeem voor gebouw- en energiemanagement.  Als onderdeel van Top Control visualiseert het álle energiestromen binnen uw gebouw. Zo heeft u eenvoudig inzicht in hoe uw energie te managen. Nu en in de toekomst. 
 

Met TC Energy ziet u binnen de Top Controlsuite online in één oogopslag de meest relevante energie-informatie. Het verzamelt alle energiedata en zet deze om in begrijpelijke informatie. Door de volledige integratie met het Priva gebouwbeheersysteem is een apart energiemonitoringsysteem of complexe koppeling overbodig. Dit verkleint de kans op fouten en bespaart integratiekosten.  

Voordelen van TC Energy: 

 • Laagdrempelig en gebruiksvriendelijk;
 • De modulen in de Priva Top Control regelmodulenbibliotheek zijn al voorbereid op energiemanagement;
 • Snel en efficiënt te engineeren, dus lage installatiekosten;
 • Beperkte investeringskosten waardoor TC Energy ook voor middelgrote ondernemingen interessant is;
 • Eenvoudig bijsturen en dus besparen;
 • Eenvoudige rapportages en analysemogelijkheden en breed scala aan rapportagevormen;
 • Door interactieve grafieken mogelijk om tot in detail in te zoomen op verbruiken over meerdere perioden;
 • Altijd en actueel inzicht via www.tcenergy.net;
 • Veilige opslag van uw gegevens in onafhankelijk en gecertificeerd datacenter; gewaarborgde continuïteit;
 • Volledig webbased, dus altijd de beschikking over up-to-date software.  

 

Voorbeelden van verschillende rapportages:

 • Verbruiksrapportages per gebouw voor elektriciteit, gas, (stads)warmte of water;
 • Emissierapporten met de CO2-equivalent van het totaal aan gebruikte energie van het gebouw;
 • Energiekostenanalyses gerelateerd aan energietarieven;
 • Rapportages over verschillende periodes met verschillende tijdseenheden;
 • Onderlinge vergelijking van gebouwen;
 • Rapportages over deelstromen in een gebouw;
 • Inzicht in schakelgedrag en dus optimalisatie van installaties door patroonanalyses;
 • Graaddagenrapporten voor analyse van energiegebruik voor verwarmingsdoeleinden ten opzichte van graaddagen.

 

Verhuur webbediening

Vaak worden installaties door meerdere personen beheerd. Om snel te kunnen handelen en kosten te besparen willen de gebruiker, gebouwbeheerder en installateur altijd en overal kunnen kijken in hun installaties.

Om dit te kunnen realiseren vraagt het vaak om uitgebreide IT kennis en extra hardware.

Met webbediening van Rensen Regeltechniek is dit mogelijk. Via internet (internet explorer) maakt u verbinding met de servers bij Rensen Regeltechniek en krijgt u een overzicht van uw installatie waarna u veilig kunt inloggen.

Diensten bediening & beheer

Bij een nieuwe of aangepaste regelinstallatie is het belangrijk om na de inbedrijfstelling regelmatig mee te kijken of de installatie juist functioneert. Pas als de installatie in bedrijf is en de gebruikers in het pand zitten kan goed beoordeeld worden of de installatie werkt zoals deze ontworpen is. Met beheer op afstand kunnen wij als Rensen Regeltechniek, maar ook u als gebruiker of installateur, meekijken hoe de regeling werkt. Door regelmatig te monitoren kunnen de instellingen geoptimaliseerd worden en zal de regelinstallatie beter gaan werken.

Verhuur historische opslag

Iedere installatie genereert data van opnemers, afsluiters enz. Om deze data later te kunnen analyseren indien er bijvoorbeeld een storing is geweest moeten deze data worden opgeslagen. Hiervoor is extra soft-/hardware voor benodigd.

Via Rensen Regeltechniek is het mogelijk om uw data veilig te stellen en toegankelijk te maken voor analyse.

Hoe?

Wij verzorgen de software en hardware en halen de data uit de installatie. Vanaf uw bureau maakt u eenvoudig via internet verbinding met onze servers en kunt u de data zien en beheren.

Verhuur Storingsafhandeling

Storingen dienen zo snel mogelijk te worden gemeld. Hierdoor kan de installatie weer snel op het juiste “klimaatniveau” worden gebracht.

Maar hoe, aan wie en wat gebeurt er dan mee?

Met de storingsafhandelingsmodule bent u in staat om storingen te meldingen naar meerdere of verschillende monteurs. De verwarmingsmonteur gaat niet meer eerst kijken bij de koelmachine. Nee, de koelmachinemonteur krijgt direct de storing op zijn telefoon. Als gebouwbeheerder wordt u op de hoogte gehouden via mail, zodat u direct weet welke problemen er spelen in uw panden.

Rensen Regeltechniek zorgt voor de techniek. Via modem of netwerk worden de storingen gemeld op de servers van Rensen Regeltechniek. Via dienstroosters worden de meldingen verwerkt.

SMS centrale

Met de sluiting van de SMS centrale door KPN kunnen veel installaties geen storingen meer uitbellen naar een GSM.

Wij bieden u de mogelijkheid om de SMS meldingen via het netwerk van Rensen Regeltechniek alsnog te versturen.

Hoe werkt het?

Het uitbelnummer en protocol in de betreffende installatie dient aangepast te worden.

Uw installatie dient, voorzien van de benodigde project gegevens, aangemeld te worden op het systeem bij Rensen Regeltechniek.

Energie registratie

Voor iedere gebouwbeheerder is het van belang de energiekosten zo laag mogelijk te houden. Om dit te kunnen moet u wel weten hoe uw installatie de energie verbruikt.

Door het energiegebruik constant te monitoren worden eventuele afwijkingen op het gebruik zichtbaar. Hierdoor treed er bewustwording op.

Door een analyse van uw energieverbruik en -gebruik, wordt uw energiegebruik zichtbaar in overzichtelijke tabellen en grafieken.

Closed VPN

Communicatie via een LAN (IP) netwerk en het internet wordt steeds meer gebruikt. Ook de producten van Rensen Regeltechniek zijn steeds vaker standaard uitgevoerd met een mogelijkheid voor communicatie met een LAN netwerk en het internet. Omdat het internet vrij toegankelijk is voor iedereen en het belangrijk is dat er geen onbevoegde personen bij de installatie kunnen kijken hebben wij gekozen voor een beveiligde verbinding met een closed VPN verbinding.

De toegepaste gateway is een apparaat die voorzien is van een beveiligde sleutel. Met deze sleutel kan alleen verbinding gemaakt worden met een vooraf ingestelde centrale hub. Deze hub is in beheer bij Rensen Regeltechniek en dus kunnen gebruikers die niet bij Rensen Regeltechniek bekend zijn ook totaal geen verbinding met de projecten maken. De veiligheid van uw projecten en de verbindingen is bij ons dus in goede handen. Via deze geheel beveiligde verbinding is het mogelijk om rechtstreeks te communiceren met regelaars, software en PC’s.

merken-siemens.gif
priva-new.gif

Meer info

Over actuele lopende offertes? Mail met verkoop@rensen.nu of bel: