Correctief onderhoud

Gepland onderhoud op locatie

Het periodiek controleren van de regelingen en de software, omvattend éénmaal per jaar een bezoek van één dag. De controles worden uitgevoerd bij de installaties aangegeven door de opdrachtgever.

De onderhoudswerkzaamheden omvatten:

 • Inspecteren en beproeven van het systeem; 
 • Het assisteren bij het fijn afstellen van regelkringen en softwaresystemen;
 • Het installeren van updates (verbeterde versie zonder uitbreidingen) van de systeemsoftware; 
 • Het verlenen van assistentie met betrekking tot het optimaliseren van de prestatie van de hard- en software; 
 • Het registreren van alle ingestelde regelparameters middels het maken van een onderstation “back-up” (ten behoeve van support en eventuele calamiteiten); 
 • Functionele controle van de kritische informatiepunten die op het onderstation zijn aangesloten; 
 • Het analyseren van alarmen en mogelijke foutmeldingen uit het systeem; 
 • Het verhelpen van de aanwezige storingen en/of problemen van de regeltechnische installaties; 
 • Functionele controle en zo nodig analyse van het netwerk dan wel het Priva datanet en indien nodig het verhelpen van aanwezig zijnde communicatieproblemen; 
 • Het controleren en indien nodig vervangen van de aanwezige batterijen in de regelaars; 
  • Hoofdstromen;
  • Thermische beveiligingsinstellingen;
  • Aanwezigheid tekeningen;
  • Interventiemodulen;
  • Stofvrij maken kast. 
 • Bedieningsinstructie; 
 • Rapportage van de uitgevoerde werkzaamheden. 


Indien de uit te voeren werkzaamheden niet binnen de beschikbare tijd voor het gepland onderhoud uitgevoerd kunnen worden, worden de werkzaamheden beperkt tot wat wel mogelijk is binnen de tijd van het gepland onderhoud. Alle overige werkzaamheden worden eerst na schriftelijke opdracht op regiebasis tegen de in het contract vermelde tarieven uitgevoerd.


Gepland onderhoud op afstand

Het periodiek controleren van de regelingen en de software, omvattend éénmaal per jaar inloggen op afstand, gedurende maximaal 3 uren. De controles worden uitgevoerd bij de installaties aangegeven door de opdrachtgever.

De onderhoudswerkzaamheden omvatten:

 • Het assisteren bij het fijn afstellen van regelkringen en software systemen;
 • Het installeren van updates (verbeterde versie zonder uitbreidingen) van de systeemsoftware;
 • Het verlenen van assistentie met betrekking tot het optimaliseren van de prestatie van de hard- en software;
 • Het registreren van alle ingestelde regelparameters middels het maken van een onderstation “back-up” (ten behoeve van support en eventuele calamiteiten);
 • Functionele controle van de kritische informatiepunten die op het onderstation zijn aangesloten; Het analyseren van alarmen en mogelijke foutmeldingen uit het systeem;
 • Het verhelpen van de aanwezig zijnde storingen en/of problemen van de regeltechnische installaties;
 • Functionele controle en zo nodig analyse van het netwerk dan wel het Priva datanet en indien nodig het verhelpen van aanwezig zijnde communicatieproblemen;
 • Rapportage van de uitgevoerde werkzaamheden.

Indien de uit te voeren werkzaamheden niet binnen de beschikbare tijd voor het gepland onderhoud uitgevoerd kunnen worden, worden de werkzaamheden beperkt tot wat wel mogelijk is binnen de tijd van het gepland onderhoud. Alle overige werkzaamheden worden eerst na schriftelijke opdracht op regiebasis tegen de in het contract vermelde tarieven uitgevoerd.

Gepland onderhoud management level op locatie

Het periodiek controleren van de regelingen en de software, omvattend éénmaal per jaar een bezoek van één dag. De controles worden uitgevoerd bij de installaties aangegeven door de opdrachtgever.

De onderhoudswerkzaamheden omvatten:

 • Het updaten van de TC Vision, TC WebVision, TC History en TC Serve Center applicaties;
 • Het verlenen van assistentie met betrekking tot het optimaliseren van de prestatie van de hard- en software;
 • Functionele controle en zo nodig analyse van het netwerk dan wel het Priva datanet en indien nodig het verhelpen van aanwezig zijnde communicatie problemen.

Indien de uit te voeren werkzaamheden niet binnen de beschikbare tijd voor het gepland onderhoud uitgevoerd kunnen worden, worden de werkzaamheden beperkt tot wat wel mogelijk is binnen de tijd van het gepland onderhoud. Alle overige werkzaamheden worden eerst na schriftelijke opdracht op regiebasis tegen de in het contract vermelde tarieven uitgevoerd.

Gepland onderhoud management level op afstand

Het periodiek controleren van het gebouwbeheersysteem, omvattend éénmaal per jaar inloggen op afstand, gedurende maximaal 1 dag. De controles worden uitgevoerd bij Rensen Regeltechniek op kantoor.

De onderhoudswerkzaamheden omvatten:

 • Het updaten van de TC Vision, TC WebVision, TC History en TC Serve Center applicaties;
 • Het verlenen van assistentie met betrekking tot het optimaliseren van de prestatie van de hard- en software;
 • Functionele controle en zo nodig analyse van het netwerk dan wel het Priva datanet en indien nodig het verhelpen van aanwezig zijnde communicatie problemen.

Indien de uit te voeren werkzaamheden niet binnen de beschikbare tijd voor het gepland onderhoud uitgevoerd kunnen worden, worden de werkzaamheden beperkt tot wat wel mogelijk is binnen de tijd van het gepland onderhoud. Alle overige werkzaamheden worden eerst na schriftelijke opdracht op regiebasis tegen de in het contract vermelde tarieven uitgevoerd.

Helpdesk ondersteuning

De helpdesk biedt u alle faciliteiten van volledig telefonisch support. Deze helpdesk is van toepassing op de genoemde installaties. U kunt gebruik maken van de helpdesk gedurende normale werktijden. Indien het verzoek om telefonische ondersteuning grote inspanning aan de zijde van Opdrachtnemer tot gevolg heeft, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever inlichten over de geschatte kosten die dit met zich meebrengt alvorens met de werkzaamheden aan te vangen. Indien de Opdrachtgever akkoord gaat zullen de uiteindelijke kosten op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht.

All-in service contract

Onderstaande uitgangspunten gelden voor de overeengekomen garantietermijn van het all-in service contract:

 1. De garantie beperkt zich tot de regelkasten welke genoemd zijn in bijlage 1 en de apparatuur welke zich hierin bevinden. Bekabeling valt hier dus niet onder;
 2. De regeltechnische installatie zal altijd de conditiescore 3 of beter hebben, conform de conditiemeting van installatiedelen volgens NEN 2767;
 3. Schade ontstaan door onheil of andere van buitenaf komende oorzaken zoals brand, waterschade, blikseminslag, vandalisme etc., evenals schade door ondeskundig gebruik, vallen niet onder deze garantie regeling;
 4. Alle componenten worden minimaal 1 maal per jaar onderworpen aan een onderhouds- en/of inspectiebeurt;
 5. De kosten voor het verhelpen van regeltechnische storingen komen ten laste van Rensen Regeltechniek. Uitgesloten hierbij zijn de storingen die veroorzaakt worden zoals vernoemd onder punt 3 van deze paragraaf.

 

Service strippenkaart

De service strippenkaart is een manier waarbij u een vaste hoeveelheid ondersteuningsuren op voorhand aankoopt en deze op afroep kunt inzetten. Standaard worden interventies best-effort ingepland, maximaal rekening houdend met uw specifieke wensen.

Hierbij geldt dat Rensen Regeltechniek binnen 1 werkdag na telefonische melding met de supportwerkzaamheden zal aanvangen indien sprake is van een urgente situatie waarbij bedrijfskritieke processen in gevaar komen door storing aan de apparatuur of niet correct werkende software. Voor minder spoedeisende problemen of aanpassingen aan hardware en/of software wordt in onderling overleg een datum bepaald waarop met de, voor deze zaken noodzakelijke, werkzaamheden aangevangen zal worden.

Bij elke interventie wordt het aantal gepresteerde uren en verplaatsingen van de strippenkaart afgetrokken.

Per kwartaal krijgt u een overzicht te zien van de aangekochte en de gebruikte uren, inclusief een digitale kopie van de werkbon die op deze opdracht van toepassing was en het resterende saldo. Uw wordt tevens verwittigd wanneer uw strippenkaart op zijn einde loopt zodat u nooit voor verrassingen komt te staan.

Van welke diensten kunt u met het strippenkaartsysteem gebruik maken: Elke geleverde dienst wordt afgerekend met de strippenkaart. Zo wordt er voor helpdesk assistentie per “call” 2 eenheden (ong. 15 min.) als starttarief in rekening gebracht, terwijl de verdere ondersteuning per 8 eenheden (1 uur) afgerekend worden.

Voorraad beheer service materialen

Op de afgesproken locatie zal door opdrachtgever een magazijn beschikbaar worden gesteld waarin door Rensen Regeltechniek een aparte voorraad aangelegd wordt conform afgesproken reserve onderdelen lijst. Deze kan voor het verhelpen van de storingen op afroep geleverd worden. Deze voorraad zal verder door Rensen Regeltechniek op peil worden gehouden. Verrekening van de gebruikte materialen vindt plaats tegen de dan geldende tarieven.

merken-siemens.gif
priva-new.gif

Meer info

Over actuele lopende offertes? Mail met verkoop@rensen.nu of bel: