Inspectief onderhoud

Thermografische inspectie

Het periodiek uitvoeren van een thermografisch onderzoek wordt gedaan door het maken van thermografisch foto's van de schakelpanelen en de componenten in de schakelkast. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt een rapportage gemaakt met kleurenfoto’s waarop mogelijke ontwerpfouten, overbelastingen, montagefouten, slijtage van onderdelen etc. zijn aangegeven. Thermografisch onderzoek van schakelkasten maakt het mogelijk om tijdig maatregelen te treffen om storingen en mogelijk gevaarlijke of zelfs levensgevaarlijke situaties als gevolg van verborgen gebreken te voorkomen.

NEN3140 Inspectie

Het periodiek uitvoeren van inspecties aan de elektrotechnische installatie zoals bedoeld in de NEN 3140 wordt uitgevoerd door een visuele inspectie aan de installatie conform de verschillende bepalingen uit de NEN3140. Daarnaast worden er metingen en beproevingen uitgevoerd en zal de installatie getoetst worden aan de NEN1010. Het werken met of aan elektrische objecten brengt een zeker risico met zich mee. Bedrijven en instellingen met personeel in dienst moeten er voor zorgen dat er veilig gewerkt kan worden aan de desbetreffende installaties. Betreffende de elektrische veiligheid wordt er verwezen naar de NEN 3140.

Bodemwater onderzoek

Het jaarlijks uitvoeren van een onderzoek naar de kwaliteit van het bodemgrondwater. Vanuit het grondwater tappunt van de bronwaterinstallatie zullen monsters worden genomen. Dit grondwater zal in een laboratorium onderzocht worden op vooraf afgesproken stoffen. De prestatiekenmerken en de toegepaste methoden van de parameters zijn op aanvraag beschikbaar. Grondwateronderzoeken worden uitgevoerd als onderdeel van de energierapportage voor de desbetreffende provincie. 

Energie rapportage

Het maandelijks aanleveren van een rapportage van de verbruikte energiestromen van de betreffende installatiedelen. Met de gegevens vanuit de historische opslag van de GBS regelaar kunnen op verzoek rapporten geleverd worden. De gegevens worden vanuit de regelaar naar onze server overgehaald. Deze worden dan weer verder verwerkt in een rapportage welke aangeleverd wordt aan de opdrachtgever. De rapportage kan de basis vormen voor facturatie naar derden.

WKO rapportage

Het maandelijks aanleveren van een rapportage voor de berekeningen van de energiebalans van de betreffende bron. Met de gegevens vanuit de historische opslag van de GBS regelaar kunnen op verzoek rapporten geleverd worden. De gegevens worden vanuit de regelaar naar onze server overgehaald. Deze worden dan weer verder verwerkt in een rapportage welke aangeleverd wordt aan de opdrachtgever. De rapportages zijn een onderdeel van aan te leveren gegevens voor de provincie t.b.v. het behoud van de desbetreffende vergunningen.

Controle regelkringen op afstand

Het periodiek controleren van de regelingen en de software op afstand, gedurende een periode van minimaal 3 uur. Door middel van het op afstand contactleggen met de installatie op basis van telefoon of internet zal de installatie gecontroleerd worden. Afwijkingen worden vastgelegd in een rapportage en aan de opdrachtgever overgedragen. Vooraf zal met de opdrachtgever vastgelegd worden waar de nadruk van controle ligt. Dit in verband met het gemiddeld grote aantal aanwezige regelkringen. Door op afstand de installatie te controleren kan er bespaard worden op extra kosten die worden gemaakt als men de installatie moet bezoeken.

 

merken-siemens.gif
priva-new.gif

Meer info

Over actuele lopende offertes? Mail met verkoop@rensen.nu of bel: