Preventief onderhoud

Periodiek onderhoud hardware DDC

Het periodiek controleren van de hardware op locatie waarbij afwijkingen worden vastgelegd in een rapportage en aan de opdrachtgever worden overgedragen.

De onderhoudswerkzaamheden ten behoeven van de hardware DDC omvatten:

 • Het eenmalig opstellen van een onderhoudswerkboek afgestemd op de installaties en systemen en het inspecteren en beproeven van het systeem; 
 • Het controleren en rapporteren van handmatige aansturingen; 
 • Rapporteren van de functionele en uiterlijke toestand van apparatuur voor en na uitvoering van het onderhoud; 
 • Registreren van alle ingestelde regelparameters middels het maken van een onderstation “back-up” (ten behoeve van support en eventuele calamiteiten); 
 • Visueel controleren van de apparatuur; 
 • Functionele controle en zo nodig analyse van het netwerk; 
 • Functionele controle van de kritische informatiepunten die op het onderstation zijn aangesloten; 
 • Het vervangen van de back-up batterijen bij het eerste onderhoudsbezoek en vervolgens eens in de drie jaar. 

Periodiek onderhoud veldapparatuur

De onderhoudswerkzaamheden ten behoeven van de veldapparatuur omvatten:

 • Functionele controle van alle randapparatuur en bijbehorende interfacing; 
 • Rapporteren van de functionele en uiterlijke toestand van apparatuur; 
 • Indien noodzakelijk het controleren en afstellen van eindcontacten; 
 • Het steekproefsgewijs controleren van de gemeten waarden van temperatuuropnemers. 


Uitgangspunten bij bovenstaande zijn:

 • Dat er van de opdrachtgever uit iemand aanwezig is welke op de hoogte is van de locaties van de diverse componenten en onze service technicus bij het testen hiervan kan assisteren; 
 • Dat alle componenten vrij toegankelijk zijn. 


Periodiek onderhoud schakelkast(en)

De onderhoudswerkzaamheden ten behoeven van de regelkasten omvatten:

 • Hoofdstromen meten; 
 • Thermische beveiligingsinstellingen nazien en desnoods afstellen naar aanleiding van de kastschema’s en de gemeten stroomafname; 
 • Controleren of de tekeningen aanwezig zijn; 
 • Controleren of de interventiemodulen nog correct functioneren; 
 • Stofvrij maken van het regelpaneel; 
 • Filters controleren op vervuiling bij toepassing van kastventilatie; 
 • Aardverbindingen natrekken; Zekeringen controleren; 
 • Regelpaneel controleren op los hangende bedrading en/of bekabeling en dit rapporteren; 
 • Controleren van de eventueel aanwezige signaallampen op het regelpaneel.

 

merken-siemens.gif
priva-new.gif

Meer info

Over actuele lopende offertes? Mail met verkoop@rensen.nu of bel: